Pamatuj! 2017

Pamatuj!  2017

Zikaron a YMCA Jindřichův Hradec se již tradičně připojují k celorepublikové akci Pamatuj!

Divadelní představení pacovských studentů a vystoupení jindřichohradeckých pěveckých sborů.

Sukkot

V neděli 23. 9. 2018 se konal již čtvrtý ročník přibližující jeden ze židovských svátků – sukkot. Součástí programu je stavění provizorního přístřešku sukky, ochutnávání některých z jídel izraelské kuchyně a další kulturní představení.

letos se jednalo o divadelní představení spolku Ochotní Suchdolníci s názvem „Dřevěná krabička“. Představení je adaptací divadelní hry sepsané v Terezíně JUDr. Edvardem Ledererem, postavou spjatou s naším městem. Režisárkou představení je paní Adriana Skálová, pravnučka E. Lederera.

Památník obětem Šoa

21. května 2017 u příležitosti 75. výročí odvedení jindřichohradeckých Židů do transportu do Terezína, byl na Zákosteleckém náměstí odhalen památník jindřichohradeckým obětem rasové perzekuce z let 1938-1945. Památník vytvořil akademický sochař Vladimír Krninský a byl finacován městem Jindřichův Hradec, Židovskou obcí Praha a soukromýni dárci.

Odhalení památníku obětem Šoa 21.5. 2017
Památník obětem Šoa na Zákosteleckém náměstí